Se stany se na vyobrazeních setkáváme od nejrannějších období. Z 9.století jsou to stany typu A s charakteristicky přečnívající hřebenovou částí nebo stany jehlanovité. V 11. a 12. století se začínají na iluminacích objevovat vysoké kuželovité stany, které můžeme najít na rytinách a kresbách ještě během 18.století. V období mezi těmito mezníky se z jednoduchého kužele vyvinul větší oválný stan se dvěma apsidami. Je více než pravděpodobné, že až do 17.století sloužily stany jen pro vyšší společenské vrstvy. Jejich vzory a velikosti nebyly nijak přesně určeny. Stany jednotného vzoru určené pro obyčejné vojáky můžeme poprvé nalézt na obrazech zachycující události Třicetileté války. A od první poloviny 18.století existují jasně dané podklady jak takové stany vypadaly.Stan francouzského jezdectva, 1757
Stan francouzské pěchoty, 1757
Stan pro ruskou pěchotu, Napoleonské války
S barevným rozlišením pro gardové jednotky
Stan na uložení pušek
Táborová plachta
Stan rakouské pěchoty, 1773